GlotPress

Translation of Back office: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (4,554) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,882) Warnings (0)
1 2 3 326
Prio Original string Translation
Your current plan does not offer the functionality to edit a print-ready file for the orders you receive to correct errors or adapt them to your fulfilment process. Upgrade to the {0} Plan to be able to access it. Once clicked on “Upgrade Plan” you'll be redirected to the Shopify page for plan approval. Ձեր ընթացիկ պլանը չի առաջարկում այն ֆունկցիան, որը կարող է խմբագրել տպագիր պատրաստ ֆայլը այն պատվերների համար, որոնք ստանում եք սխալները շտկելու կամ դրանք ձեր կատարման գործընթացին հարմարացնելու համար: Բարձրացնել {0} Ծրագիրը, որպեսզի կարողանաք մուտք գործել այն: Մի անգամ սեղմելով "Upgrade Plan"-ը, դուք կուղղվեք Shopify-ի էջին' ծրագրի հաստատման համար: Details

Your current plan does not offer the functionality to edit a print-ready file for the orders you receive to correct errors or adapt them to your fulfilment process. Upgrade to the {0} Plan to be able to access it. Once clicked on “Upgrade Plan” you'll be redirected to the Shopify page for plan approval.

Ձեր ընթացիկ պլանը չի առաջարկում այն ֆունկցիան, որը կարող է խմբագրել տպագիր պատրաստ ֆայլը այն պատվերների համար, որոնք ստանում եք սխալները շտկելու կամ դրանք ձեր կատարման գործընթացին հարմարացնելու համար: Բարձրացնել {0} Ծրագիրը, որպեսզի կարողանաք մուտք գործել այն: Մի անգամ սեղմելով "Upgrade Plan"-ը, դուք կուղղվեք Shopify-ի էջին' ծրագրի հաստատման համար:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-04 14:51:32
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
https://zakeke.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021258573-How-to-use-Zapier-with-Zakeke https://zakeke.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021258573-How-to-use-Zapier-with-Zakeke Details

https://zakeke.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021258573-How-to-use-Zapier-with-Zakeke

https://zakeke.zendesk.com/hc/en-us/articles/360021258573-How-to-use-Zapier-with-Zakeke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-04 14:46:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
platform that you want to add to your current account.  հարթակ, որը ցանկանում եք ավելացնել Ձեր ընթացիկ հաշվին: Details

platform that you want to add to your current account. 

հարթակ, որը ցանկանում եք ավելացնել Ձեր ընթացիկ հաշվին:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-04 14:46:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
These print files are from an order placed using the Safari browser and, as noted in the email, may have missing design elements. Contact the customer and confirm the design with them. Այս տպագրական ֆայլերը Սաֆարի բրաուզերի միջոցով տեղադրված պատվերից են եւ, ինչպես նշված է էլեկտրոնային փոստում, կարող են ունենալ բացակայող դիզայնի տարրեր: Կապվեք հաճախորդի հետ եւ հաստատեք դիզայնը նրանց հետ: Details

These print files are from an order placed using the Safari browser and, as noted in the email, may have missing design elements. Contact the customer and confirm the design with them.

Այս տպագրական ֆայլերը Սաֆարի բրաուզերի միջոցով տեղադրված պատվերից են եւ, ինչպես նշված է էլեկտրոնային փոստում, կարող են ունենալ բացակայող դիզայնի տարրեր: Կապվեք հաճախորդի հետ եւ հաստատեք դիզայնը նրանց հետ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-28 07:57:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Role Դեր Details

Role

Դեր
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Joined from Միացել է Details

Joined from

Միացել է
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Search users here... Որոնել օգտվողներին այստեղ... Details

Search users here...

Որոնել օգտվողներին այստեղ...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Full guide here Ամբողջական ուղեցույց այստեղ Details

Full guide here

Ամբողջական ուղեցույց այստեղ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invite users to join your account, by clicking the button below. For detailed step-by-step instructions, check the full guide. Հրավիրեք օգտվողներին միանալ Ձեր հաշվին՝ սեղմելով ներքեւի կոճակը: Մանրամասն քայլ առ քայլ հրահանգների համար ստուգեք ամբողջական ուղեցույցը: Details

Invite users to join your account, by clicking the button below. For detailed step-by-step instructions, check the full guide.

Հրավիրեք օգտվողներին միանալ Ձեր հաշվին՝ սեղմելով ներքեւի կոճակը: Մանրամասն քայլ առ քայլ հրահանգների համար ստուգեք ամբողջական ուղեցույցը:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invite users to your team Հրավիրեք օգտվողներին ձեր թիմում Details

Invite users to your team

Հրավիրեք օգտվողներին ձեր թիմում
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
the following URL հետեւյալ URL Details

the following URL

հետեւյալ URL
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can manage your staff from there. Once you've added an user, they can log in using Դուք կարող եք կառավարել ձեր անձնակազմը այնտեղից: Օգտագործողին ավելացնելուց հետո նրանք կարող են մուտք գործել Details

You can manage your staff from there. Once you've added an user, they can log in using

Դուք կարող եք կառավարել ձեր անձնակազմը այնտեղից: Օգտագործողին ավելացնելուց հետո նրանք կարող են մուտք գործել
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
User added Օգտվողը ավելացված է Details

User added

Օգտվողը ավելացված է
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Manage subscription Կառավարել բաժանորդագրությունը Details

Manage subscription

Կառավարել բաժանորդագրությունը
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Billing and invoices Բիլինգ եւ թղթադրամներ Details

Billing and invoices

Բիլինգ եւ թղթադրամներ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:44:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 326

Export as