GlotPress

Translation of Back office: hy

Filter ↓ Sort ↓ All (3,923) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,250) Warnings (0)
1 2 3 284
Prio Original string Translation
Enable the ability to get the print files from your Shopify admin Հնարավորություն ստացեք ստանալ տպագիր ֆայլերը Ձեր Shopify admin-ից Details

Enable the ability to get the print files from your Shopify admin

Հնարավորություն ստացեք ստանալ տպագիր ֆայլերը Ձեր Shopify admin-ից
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:26:11
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront. Ամեն անգամ, երբ սայլակին ավելացվում է հարմարեցված ապրանք, ձեր արտադրանքի կատալոգում ստեղծվում է նոր ապրանք: Ապրանքը չի երեւա ձեր խանութում: Details

Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront.

Ամեն անգամ, երբ սայլակին ավելացվում է հարմարեցված ապրանք, ձեր արտադրանքի կատալոգում ստեղծվում է նոր ապրանք: Ապրանքը չի երեւա ձեր խանութում:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct. Սխալը ջնջել pdf. Ստուգեք, որ դինամիկ բովանդակությունը ճիշտ է: Details

Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct.

Սխալը ջնջել pdf. Ստուգեք, որ դինամիկ բովանդակությունը ճիշտ է:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:26:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use the following placeholders to add dynamic content to the email. Օգտագործեք հետեւյալ placeholders- ը' էլեկտրոնային փոստին դինամիկ բովանդակություն ավելացնելու համար: Details

Use the following placeholders to add dynamic content to the email.

Օգտագործեք հետեւյալ placeholders- ը' էլեկտրոնային փոստին դինամիկ բովանդակություն ավելացնելու համար:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:26:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum Lorem ipsum Details

Lorem ipsum

Lorem ipsum
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum. Lorem ipsum. Details

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email has been updated and a new order email has been sent. Email-ը թարմացվել է եւ ուղարկվել է նոր պատվերի էլփոստ: Details

The email has been updated and a new order email has been sent.

Email-ը թարմացվել է եւ ուղարկվել է նոր պատվերի էլփոստ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:10
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try searching for something else. Փորձիր ուրիշ բան փնտրել։ Details

Try searching for something else.

Փորձիր ուրիշ բան փնտրել։
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
...see all results for "${props.search}". ... տես բոլոր արդյունքները "${props.search}"-ի համար: Details

...see all results for "${props.search}".

... տես բոլոր արդյունքները "${props.search}"-ի համար:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest you use English as the Help Guides are only available in English Առաջարկում ենք օգտագործել անգլերենը, քանի որ Օգնության ուղեցույցները հասանելի են միայն հայերեն Details

We suggest you use English as the Help Guides are only available in English

Առաջարկում ենք օգտագործել անգլերենը, քանի որ Օգնության ուղեցույցները հասանելի են միայն հայերեն
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:09
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
There are no results for "${props.search}" «${props.search}»- ի համար արդյունքներ չկան Details

There are no results for "${props.search}"

«${props.search}»- ի համար արդյունքներ չկան
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page. Հնարավորություն տվեք ստանալ, թե ինչպես են տպման ֆայլերը կոչվելու ձեր Shopify admin պատվերի մանրամասների էջի յուրաքանչյուր հարմարեցված կողմի հիման վրա: Details

Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page.

Հնարավորություն տվեք ստանալ, թե ինչպես են տպման ֆայլերը կոչվելու ձեր Shopify admin պատվերի մանրամասների էջի յուրաքանչյուր հարմարեցված կողմի հիման վրա:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page Սահմանել վարքագիծը այն մասին, թե ինչպես պետք է Զակեկեն սայլի մեջ ավելացնի հարմարեցված արտադրանք: Ինչպես պետք է Զեյկը փոխազդի ապրանքի էջի հետ Details

Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page

Սահմանել վարքագիծը այն մասին, թե ինչպես պետք է Զակեկեն սայլի մեջ ավելացնի հարմարեցված արտադրանք: Ինչպես պետք է Զեյկը փոխազդի ապրանքի էջի հետ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required. Զակեկեն երբեք նոր արտադրանք չի ստեղծի: Կոնֆիգուրացիայի պատճառով լրացուցիչ լրացուցիչ գումարները ավելացվում են չեկում որպես առանձին արտադրանքներ: Սա ճիշտ կիրառելու համար անհրաժեշտ է որոշ փոփոխություններ կատարել ձեր թեմատիկ կոդում։ Details

Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required.

Զակեկեն երբեք նոր արտադրանք չի ստեղծի: Կոնֆիգուրացիայի պատճառով լրացուցիչ լրացուցիչ գումարները ավելացվում են չեկում որպես առանձին արտադրանքներ: Սա ճիշտ կիրառելու համար անհրաժեշտ է որոշ փոփոխություններ կատարել ձեր թեմատիկ կոդում։
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty. Սխալի պահուստային կանոն: Խնդրում ենք ստուգել, որ կանոնի անունը դատարկ չէ: Details

Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty.

Սխալի պահուստային կանոն: Խնդրում ենք ստուգել, որ կանոնի անունը դատարկ չէ:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:24:06
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 284

Export as