GlotPress

Translation of Back office: lo

Filter ↓ Sort ↓ All (4,171) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,175) Warnings (0)
1 2 3 279
Prio Original string Translation
Use a PNG image to define the collage layout shapes (max 10MB and 3000x3000px). ໃຊ້ຮູບພາບ PNG ເພື່ອກໍານົດຮູບຮ່າງການວາງຕົວcollage (max 10MB ແລະ 3000x3000px). Details

Use a PNG image to define the collage layout shapes (max 10MB and 3000x3000px).

ໃຊ້ຮູບພາບ PNG ເພື່ອກໍານົດຮູບຮ່າງການວາງຕົວcollage (max 10MB ແລະ 3000x3000px).
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This number determines the display order of the tool in the UI's toolbox. You can customize each tool's position. ຕົວ ເລກ ນີ້ ກໍາ ນົດ ລະ ດັບ ການ ສະ ແດງ ຂອງ ເຄື່ອງ ມື ໃນ ກ່ອງ ເຄື່ອງ ມື ຂອງ UI . ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຕໍາແຫນ່ງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມື. Details

This number determines the display order of the tool in the UI's toolbox. You can customize each tool's position.

ຕົວ ເລກ ນີ້ ກໍາ ນົດ ລະ ດັບ ການ ສະ ແດງ ຂອງ ເຄື່ອງ ມື ໃນ ກ່ອງ ເຄື່ອງ ມື ຂອງ UI . ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຕໍາແຫນ່ງຂອງແຕ່ລະເຄື່ອງມື.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Tool's position ຕໍາແຫນ່ງຂອງເຄື່ອງມື Details

Tool's position

ຕໍາແຫນ່ງຂອງເຄື່ອງມື
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Only use positive numbers; 0 and negative values are not supported. Make sure not to use same number for different tools. ໃຊ້ແຕ່ຕົວເລກບວກເທົ່ານັ້ນ; 0 ແລະຄ່າລົບບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ເຮັດ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ບໍ່ ໃຫ້ ໃຊ້ ຕົວ ເລກ ດຽວ ກັນ ສໍາ ລັບ ເຄື່ອງ ມື ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ . Details

Only use positive numbers; 0 and negative values are not supported. Make sure not to use same number for different tools.

ໃຊ້ແຕ່ຕົວເລກບວກເທົ່ານັ້ນ; 0 ແລະຄ່າລົບບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນ. ເຮັດ ໃຫ້ ແນ່ ໃຈວ່ າ ບໍ່ ໃຫ້ ໃຊ້ ຕົວ ເລກ ດຽວ ກັນ ສໍາ ລັບ ເຄື່ອງ ມື ທີ່ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ .
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product from scratch ຜະລິດຕະພັນຈາກscratch Details

Product from scratch

ຜະລິດຕະພັນຈາກscratch
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:36
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
It is not possible to test a Webhook from Order Desk. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະທົດສອບ Webhook ຈາກ Order Desk. Details

It is not possible to test a Webhook from Order Desk.

ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະທົດສອບ Webhook ຈາກ Order Desk.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
you'll have access to the complete menu and can fully utilize the Zakeke back-office for your needs ທ່ານຈະມີການເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ຄົບຖ້ວນແລະສາມາດນໍາໃຊ້Back-office Zakeke ຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ Details

you'll have access to the complete menu and can fully utilize the Zakeke back-office for your needs

ທ່ານຈະມີການເຂົ້າເຖິງເມນູທີ່ຄົບຖ້ວນແລະສາມາດນໍາໃຊ້Back-office Zakeke ຢ່າງເຕັມທີ່ສໍາລັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Once you've switched to full-screen mode ເມື່ອທ່ານໄດ້ປ່ຽນເປັນຮູບແບບເຕັມຈໍ Details

Once you've switched to full-screen mode

ເມື່ອທ່ານໄດ້ປ່ຽນເປັນຮູບແບບເຕັມຈໍ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
to full-screen mode ເຖິງຮູບແບບເຕັມຫນ້າຈໍ Details

to full-screen mode

ເຖິງຮູບແບບເຕັມຫນ້າຈໍ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:35
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
please switch ກະລຸນາປ່ຽນ Details

please switch

ກະລຸນາປ່ຽນ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To optimize your experience ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ Details

To optimize your experience

ເພື່ອປັບປຸງປະສົບການຂອງທ່ານ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're now in the Zakeke back-office ຕອນນີ້ທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງການຫຼັງຂອງ Zakeke Details

You're now in the Zakeke back-office

ຕອນນີ້ທ່ານຢູ່ໃນຫ້ອງການຫຼັງຂອງ Zakeke
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Welcome To ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Details

Welcome To

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:34
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Printing Methods are at the core of Zakeke, empowering you to define how your customers can personalize your products and specify the type of print-ready file you want to receive. ວິທີການພິມແມ່ນຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງ Zakeke, ການໃຫ້ກໍາລັງແກ່ທ່ານເພື່ອກໍານົດວິທີທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວ ແລະລະບຸປະເພດຂອງໄຟລ໌ທີ່ກຽມພ້ອມໃນການພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ. Details

Printing Methods are at the core of Zakeke, empowering you to define how your customers can personalize your products and specify the type of print-ready file you want to receive.

ວິທີການພິມແມ່ນຢູ່ຈຸດໃຈກາງຂອງ Zakeke, ການໃຫ້ກໍາລັງແກ່ທ່ານເພື່ອກໍານົດວິທີທີ່ລູກຄ້າຂອງທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານເປັນສ່ວນຕົວ ແລະລະບຸປະເພດຂອງໄຟລ໌ທີ່ກຽມພ້ອມໃນການພິມທີ່ທ່ານຕ້ອງການທີ່ຈະໄດ້ຮັບ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Printing Methods not yet defined ວິທີການພິມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກໍານົດ Details

Printing Methods not yet defined

ວິທີການພິມທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ກໍານົດ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-11-23 11:49:33
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 279

Export as