GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (3,923) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,927) Warnings (0)
1 2 3 262
Prio Original string Translation
Enable the ability to get the print files from your Shopify admin Bật khả năng lấy tệp in từ trang quản trị Shopify Details

Enable the ability to get the print files from your Shopify admin

Bật khả năng lấy tệp in từ trang quản trị Shopify
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront. Bất cứ khi nào một sản phẩm tùy chỉnh được thêm vào giỏ hàng, một sản phẩm mới sẽ được tạo trong danh mục sản phẩm của bạn. Sản phẩm sẽ không hiển thị ở mặt tiền cửa hàng của bạn. Details

Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront.

Bất cứ khi nào một sản phẩm tùy chỉnh được thêm vào giỏ hàng, một sản phẩm mới sẽ được tạo trong danh mục sản phẩm của bạn. Sản phẩm sẽ không hiển thị ở mặt tiền cửa hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct. Lỗi khi xóa pdf. Kiểm tra xem nội dung động có chính xác không. Details

Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct.

Lỗi khi xóa pdf. Kiểm tra xem nội dung động có chính xác không.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use the following placeholders to add dynamic content to the email. Sử dụng các chỗ dành sẵn sau đây để thêm nội dung động vào email. Details

Use the following placeholders to add dynamic content to the email.

Sử dụng các chỗ dành sẵn sau đây để thêm nội dung động vào email.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum Lorem ipsum Details

Lorem ipsum

Lorem ipsum
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum. Lorem ipsum. Details

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email has been updated and a new order email has been sent. Email đã được cập nhật và một email đặt hàng mới đã được gửi. Details

The email has been updated and a new order email has been sent.

Email đã được cập nhật và một email đặt hàng mới đã được gửi.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try searching for something else. Hãy thử tìm kiếm một cái gì đó khác. Details

Try searching for something else.

Hãy thử tìm kiếm một cái gì đó khác.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
...see all results for "${props.search}". ... Xem tất cả kết quả cho "${props.search}". Details

...see all results for "${props.search}".

... Xem tất cả kết quả cho "${props.search}".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest you use English as the Help Guides are only available in English Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tiếng Anh vì Hướng dẫn trợ giúp chỉ có sẵn bằng tiếng Anh Details

We suggest you use English as the Help Guides are only available in English

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tiếng Anh vì Hướng dẫn trợ giúp chỉ có sẵn bằng tiếng Anh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
There are no results for "${props.search}" Không có kết quả cho "${props.search}" Details

There are no results for "${props.search}"

Không có kết quả cho "${props.search}"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:54
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page. Bật khả năng lấy tên tệp in dựa trên từng mặt tùy chỉnh từ trang chi tiết đơn hàng của trang quản trị Shopify. Details

Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page.

Bật khả năng lấy tên tệp in dựa trên từng mặt tùy chỉnh từ trang chi tiết đơn hàng của trang quản trị Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page Đặt hành vi về cách Zakeke nên thêm một sản phẩm tùy chỉnh vào giỏ hàng. Cách Zakeke nên tương tác với trang sản phẩm Details

Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page

Đặt hành vi về cách Zakeke nên thêm một sản phẩm tùy chỉnh vào giỏ hàng. Cách Zakeke nên tương tác với trang sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:53
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required. Zakeke sẽ không bao giờ tạo ra một sản phẩm mới. Các khoản phí bổ sung cuối cùng do cấu hình được thêm vào trang thanh toán dưới dạng các sản phẩm riêng lẻ. Để áp dụng chính xác điều này, một số thay đổi đối với mã chủ đề của bạn là bắt buộc. Details

Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required.

Zakeke sẽ không bao giờ tạo ra một sản phẩm mới. Các khoản phí bổ sung cuối cùng do cấu hình được thêm vào trang thanh toán dưới dạng các sản phẩm riêng lẻ. Để áp dụng chính xác điều này, một số thay đổi đối với mã chủ đề của bạn là bắt buộc.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty. Quy tắc lưu lỗi. Vui lòng kiểm tra xem tên của quy tắc không trống. Details

Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty.

Quy tắc lưu lỗi. Vui lòng kiểm tra xem tên của quy tắc không trống.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:32:52
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 262

Export as