GlotPress

Translation of Back office: bg

Filter ↓ Sort ↓ All (3,923) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,927) Warnings (0)
1 2 3 262
Prio Original string Translation
Enable the ability to get the print files from your Shopify admin Активирайте възможността да получите файловете за печат от вашия администратор на Shopify Details

Enable the ability to get the print files from your Shopify admin

Активирайте възможността да получите файловете за печат от вашия администратор на Shopify
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:25:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront. Всеки път, когато персонализиран продукт се добавя в количката, във вашия продуктов каталог се създава нов продукт. Продуктът няма да бъде видим на витрината ви. Details

Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront.

Всеки път, когато персонализиран продукт се добавя в количката, във вашия продуктов каталог се създава нов продукт. Продуктът няма да бъде видим на витрината ви.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:25:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct. Грешка при изтриване на pdf. Проверете дали динамичното съдържание е правилно. Details

Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct.

Грешка при изтриване на pdf. Проверете дали динамичното съдържание е правилно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:25:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use the following placeholders to add dynamic content to the email. Използвайте следните контейнери, за да добавите динамично съдържание към имейла. Details

Use the following placeholders to add dynamic content to the email.

Използвайте следните контейнери, за да добавите динамично съдържание към имейла.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:25:22
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum Lorem ipsum Details

Lorem ipsum

Lorem ipsum
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum. Lorem ipsum. Details

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email has been updated and a new order email has been sent. Имейлът е актуализиран и е изпратен нов имейл за поръчка. Details

The email has been updated and a new order email has been sent.

Имейлът е актуализиран и е изпратен нов имейл за поръчка.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try searching for something else. Опитайте се да потърсите нещо друго. Details

Try searching for something else.

Опитайте се да потърсите нещо друго.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
...see all results for "${props.search}". ... Вижте всички резултати за "${props.search}". Details

...see all results for "${props.search}".

... Вижте всички резултати за "${props.search}".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest you use English as the Help Guides are only available in English Препоръчваме ви да използвате английски език, тъй като помощните ръководства са достъпни само на английски език Details

We suggest you use English as the Help Guides are only available in English

Препоръчваме ви да използвате английски език, тъй като помощните ръководства са достъпни само на английски език
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
There are no results for "${props.search}" Няма резултати за "${props.search}" Details

There are no results for "${props.search}"

Няма резултати за "${props.search}"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page. Активирайте възможността да получите как ще бъдат именувани файловете за печат въз основа на всяка персонализирана страна от страницата с подробности за поръчката на администратора на Shopify. Details

Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page.

Активирайте възможността да получите как ще бъдат именувани файловете за печат въз основа на всяка персонализирана страна от страницата с подробности за поръчката на администратора на Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page Задайте поведението на Zakeke трябва да добави персонализиран продукт в количката. Как Zakeke трябва да взаимодейства с продуктовата страница Details

Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page

Задайте поведението на Zakeke трябва да добави персонализиран продукт в количката. Как Zakeke трябва да взаимодейства с продуктовата страница
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required. Zakeke никога няма да създаде нов продукт. Евентуални допълнителни такси поради конфигурацията се добавят в касата като отделни продукти. За да приложите правилно това, са необходими някои промени в кода на вашата тема. Details

Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required.

Zakeke никога няма да създаде нов продукт. Евентуални допълнителни такси поради конфигурацията се добавят в касата като отделни продукти. За да приложите правилно това, са необходими някои промени в кода на вашата тема.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty. Правило за записване на грешки. Моля, проверете дали името на правилото не е празно. Details

Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty.

Правило за записване на грешки. Моля, проверете дали името на правилото не е празно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:20:55
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 262

Export as