GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: cs

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 2 3 40
Prio Original string Translation
attributes, options and actions Atributy, možnosti a akce Details

attributes, options and actions

Atributy, možnosti a akce
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here below the list of AI-generated Zde níže je seznam generovaných umělou inteligencí Details

Here below the list of AI-generated

Zde níže je seznam generovaných umělou inteligencí
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips: Než se do toho pustíte, podívejte se na tuto příručku, abyste maximalizovali Zakekeho umělou inteligenci. Zde je několik tipů: Details

Check out this guide before diving in to maximize Zakeke's AI. Here are some tips:

Než se do toho pustíte, podívejte se na tuto příručku, abyste maximalizovali Zakekeho umělou inteligenci. Zde je několik tipů:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:39
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
links odkazy Details

links

odkazy
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• You cannot use the AI to create • Umělou inteligenci nelze použít k vytváření Details

• You cannot use the AI to create

• Umělou inteligenci nelze použít k vytváření
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists. • Zjednodušit atribut pomocí popisných názvů skupin. Například: Místo výčtu všech materiálů (např. plast, dřevo...) použijte rozpoznatelné názvy; Zakekeho umělá inteligence jim porozumí, čímž eliminuje potřebu vyčerpávajících seznamů. Details

• Simplify attribute with descriptive group names. For example: Instead of listing all materials (e.g., plastic, wood...), use recognizable names; Zakeke's AI will understand them, eliminating the need for exhaustive lists.

• Zjednodušit atribut pomocí popisných názvů skupin. Například: Místo výčtu všech materiálů (např. plast, dřevo...) použijte rozpoznatelné názvy; Zakekeho umělá inteligence jim porozumí, čímž eliminuje potřebu vyčerpávajících seznamů.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color". • Při poskytování výzev jasně formulujte požadovaný výsledek. Zadejte například podrobnosti jako "židle s područkami nebo bez nich, s přizpůsobitelnou barvou těla". Details

• Clearly articulate your desired outcome when providing prompts. For instance, specify details like "a chair with or without armrests, with customizable body color".

• Při poskytování výzev jasně formulujte požadovaný výsledek. Zadejte například podrobnosti jako "židle s područkami nebo bez nich, s přizpůsobitelnou barvou těla".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body". • Při pojmenovávání prvků 3D scény buďte popisní – vyhněte se kódům nebo zástupným symbolům. Místo "Mesh_01" použijte jasné názvy jako "tělo". Details

• Be descriptive in naming 3D scene elements—avoid codes or placeholders. Instead of "Mesh_01", use clear names like "body".

• Při pojmenovávání prvků 3D scény buďte popisní – vyhněte se kódům nebo zástupným symbolům. Místo "Mesh_01" použijte jasné názvy jako "tělo".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
read here čtěte zde Details

read here

čtěte zde
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please Omlouváme se, ale zdá se, že jste překročili povolený limit. Je důležité dodržovat pokyny a limity stanovené pro zajištění spravedlivého a bezpečného používání našich služeb. Pokud potřebujete více informací, prosím Details

We're sorry, but it appears you have exceeded the allowed limit. It's important to adhere to the guidelines and limits set to ensure fair and safe usage of our services. If you need more info please

Omlouváme se, ale zdá se, že jste překročili povolený limit. Je důležité dodržovat pokyny a limity stanovené pro zajištění spravedlivého a bezpečného používání našich služeb. Pokud potřebujete více informací, prosím
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:38
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Limit reached Limit dosažen Details

Limit reached

Limit dosažen
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
If you need further assistance, please write an email to our support team. Pokud potřebujete další pomoc, napište e-mail našemu týmu podpory. Details

If you need further assistance, please write an email to our support team.

Pokud potřebujete další pomoc, napište e-mail našemu týmu podpory.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system. Nebyl zjištěn žádný mikrofon: Ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojen mikrofon. Pokud používáte externí mikrofon, ujistěte se, že je správně zapojen a rozpoznán vaším systémem. Details

No Microphone Detected: Make sure a microphone is connected to your device. If you're using an external microphone, ensure it's properly plugged in and recognized by your system.

Nebyl zjištěn žádný mikrofon: Ujistěte se, že je k vašemu zařízení připojen mikrofon. Pokud používáte externí mikrofon, ujistěte se, že je správně zapojen a rozpoznán vaším systémem.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'. Oprávnění prohlížeče: Ujistěte se, že jste tomuto webu udělili přístup k mikrofonu. Obvykle to můžete udělat kliknutím na ikonu kamery/mikrofonu v adresním řádku prohlížeče a výběrem možnosti "Povolit". Details

Browser Permissions: Ensure that you have granted microphone access for this website. You can usually do this by clicking the camera/microphone icon in your browser's address bar and selecting 'Allow'.

Oprávnění prohlížeče: Ujistěte se, že jste tomuto webu udělili přístup k mikrofonu. Obvykle to můžete udělat kliknutím na ikonu kamery/mikrofonu v adresním řádku prohlížeče a výběrem možnosti "Povolit".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We're unable to access your microphone. Please check the following: Nemáme přístup k mikrofonu. Zkontrolujte prosím následující: Details

We're unable to access your microphone. Please check the following:

Nemáme přístup k mikrofonu. Zkontrolujte prosím následující:
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:18:37
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 40

Export as