GlotPress

Translation of Back office: lo

Filter ↓ Sort ↓ All (4,611) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,615) Warnings (0)
1 2 3 4 5 308
Prio Original string Translation
User’s information updated successfully. ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ອັບ ເດດ ຢ່າງ ສໍາ ເລັດ ຜົນ. Details

User’s information updated successfully.

ຂໍ້ ມູນ ຂອງ ຜູ້ ໃຊ້ ໄດ້ ຮັບ ການ ອັບ ເດດ ຢ່າງ ສໍາ ເລັດ ຜົນ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
User deleted ຜູ້ໃຊ້ຖືກລຶບ Details

User deleted

ຜູ້ໃຊ້ຖືກລຶບ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Are you sure you want to delete this user? ທ່ານແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບຜູ້ໃຊ້ນີ້? Details

Are you sure you want to delete this user?

ທ່ານແນ່ໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການລຶບຜູ້ໃຊ້ນີ້?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Delete user ລຶບຜູ້ໃຊ້ Details

Delete user

ລຶບຜູ້ໃຊ້
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Edit user ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້ Details

Edit user

ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The permissions for this role are as follows and cannot be modified (create a custom role for specific permissions) ການອະນຸຍາດສໍາລັບບົດບາດນີ້ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແລະບໍ່ສາມາດດັດແປງໄດ້ (ສ້າງບົດບາດຕາມທໍານຽມສໍາລັບການອະນຸຍາດສະເພາະ) Details

The permissions for this role are as follows and cannot be modified (create a custom role for specific permissions)

ການອະນຸຍາດສໍາລັບບົດບາດນີ້ມີດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ແລະບໍ່ສາມາດດັດແປງໄດ້ (ສ້າງບົດບາດຕາມທໍານຽມສໍາລັບການອະນຸຍາດສະເພາະ)
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Roles list ລາຍການບົດບາດ Details

Roles list

ລາຍການບົດບາດ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
create a new one ສ້າງໃຫມ່ Details

create a new one

ສ້າງໃຫມ່
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select one role for the people you are inviting or ເລືອກບົດບາດຫນຶ່ງສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ທ່ານກໍາລັງເຊີນຫຼື Details

Select one role for the people you are inviting or

ເລືອກບົດບາດຫນຶ່ງສໍາລັບປະຊາຊົນທີ່ທ່ານກໍາລັງເຊີນຫຼື
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email is not valid ອີເມວບໍ່ຖືກຕ້ອງ Details

The email is not valid

ອີເມວບໍ່ຖືກຕ້ອງ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here you can easily invite collaborators to your account, granting them specific permissions tailored to your needs. ໃນ ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ສາ ມາດ ເຊື້ອ ເຊີນ ຜູ້ ຮ່ວມ ງານ ເຂົ້າ ສູ່ ບັນ ຊີ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຢ່າງ ງ່າຍ ດາຍ , ໃຫ້ ອະ ນຸ ຍາດ ສະ ເພາະ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ . Details

Here you can easily invite collaborators to your account, granting them specific permissions tailored to your needs.

ໃນ ທີ່ ນີ້ ທ່ານ ສາ ມາດ ເຊື້ອ ເຊີນ ຜູ້ ຮ່ວມ ງານ ເຂົ້າ ສູ່ ບັນ ຊີ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ ຢ່າງ ງ່າຍ ດາຍ , ໃຫ້ ອະ ນຸ ຍາດ ສະ ເພາະ ທີ່ ເຫມາະ ສົມ ກັບ ຄວາມ ຕ້ອງ ການ ຂອງ ທ່ານ .
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invite ເຊີນເຊີນ Details

Invite

ເຊີນເຊີນ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Invite new user ເຊີນຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່ Details

Invite new user

ເຊີນຜູ້ໃຊ້ໃຫມ່
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select one or more permissions for your custom roles. ເລືອກການອະນຸຍາດຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນສໍາລັບບົດບາດທໍານຽມຂອງທ່ານ. Details

Select one or more permissions for your custom roles.

ເລືອກການອະນຸຍາດຫນຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນສໍາລັບບົດບາດທໍານຽມຂອງທ່ານ.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Custom role name ຊື່ພາລະບົດບາດCustom Details

Custom role name

ຊື່ພາລະບົດບາດCustom
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 13:53:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 4 5 308

Export as