GlotPress

Translation of Back office: mk

Filter ↓ Sort ↓ All (3,923) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (3,927) Warnings (0)
1 2 3 262
Prio Original string Translation
Enable the ability to get the print files from your Shopify admin Овозможи можност да ги добиеш датотеките за печатење од твојот shopify admin Details

Enable the ability to get the print files from your Shopify admin

Овозможи можност да ги добиеш датотеките за печатење од твојот shopify admin
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront. Секогаш кога ќе се додаде прилагоден производ во количката, во вашиот каталог на производи се создава нов производ. Производот нема да биде видлив на вашата продавница. Details

Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront.

Секогаш кога ќе се додаде прилагоден производ во количката, во вашиот каталог на производи се создава нов производ. Производот нема да биде видлив на вашата продавница.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct. Грешка при бришење на pdf. Проверете дали динамичната содржина е точна. Details

Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct.

Грешка при бришење на pdf. Проверете дали динамичната содржина е точна.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use the following placeholders to add dynamic content to the email. Користете ги следниве плаќачи за да додадете динамична содржина на мејлот. Details

Use the following placeholders to add dynamic content to the email.

Користете ги следниве плаќачи за да додадете динамична содржина на мејлот.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum Лорем ипсум Details

Lorem ipsum

Лорем ипсум
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum. Лорем ипсум. Details

Lorem ipsum.

Лорем ипсум.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email has been updated and a new order email has been sent. Е-поштата е ажурирана и е испратен нов мејл за нарачка. Details

The email has been updated and a new order email has been sent.

Е-поштата е ажурирана и е испратен нов мејл за нарачка.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try searching for something else. Обиди се да бараш нешто друго. Details

Try searching for something else.

Обиди се да бараш нешто друго.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:28:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
...see all results for "${props.search}". ... види ги сите резултати за "${props.search}". Details

...see all results for "${props.search}".

... види ги сите резултати за "${props.search}".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest you use English as the Help Guides are only available in English Ви предлагаме да го користите англискиот јазик како помош водичи се достапни само на англиски јазик Details

We suggest you use English as the Help Guides are only available in English

Ви предлагаме да го користите англискиот јазик како помош водичи се достапни само на англиски јазик
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:59
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
There are no results for "${props.search}" Нема резултати за "${props.search}" Details

There are no results for "${props.search}"

Нема резултати за "${props.search}"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page. Овозможете ја можноста да добиете како ќе бидат именувани датотеките за печатење врз основа на секоја прилагодена страна од вашата страница со детали за администрација на Shopify. Details

Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page.

Овозможете ја можноста да добиете како ќе бидат именувани датотеките за печатење врз основа на секоја прилагодена страна од вашата страница со детали за администрација на Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:58
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page Намести го однесувањето за тоа како Закеке треба да додаде прилагоден производ во количката. Како Закеке треба да интеракцира со страницата на производот Details

Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page

Намести го однесувањето за тоа како Закеке треба да додаде прилагоден производ во количката. Како Закеке треба да интеракцира со страницата на производот
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required. Закеке никогаш нема да создаде нов производ. Евентуалните дополнителни полнежи поради конфигурацијата се додаваат во одјавата како индивидуални производи. За правилно да се примени ова, потребни се некои промени на вашиот код на тема. Details

Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required.

Закеке никогаш нема да создаде нов производ. Евентуалните дополнителни полнежи поради конфигурацијата се додаваат во одјавата како индивидуални производи. За правилно да се примени ова, потребни се некои промени на вашиот код на тема.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty. Грешка во зачувувањето на правилото. Ве молам проверете дали името на правилото не е празно. Details

Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty.

Грешка во зачувувањето на правилото. Ве молам проверете дали името на правилото не е празно.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:27:56
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 262

Export as