GlotPress

Translation of Back office: sq

Filter ↓ Sort ↓ All (3,923) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,250) Warnings (0)
1 2 3 284
Prio Original string Translation
Enable the ability to get the print files from your Shopify admin Aktivizoni aftësinë për të marrë fotografi print nga admin tuaj Shopify Details

Enable the ability to get the print files from your Shopify admin

Aktivizoni aftësinë për të marrë fotografi print nga admin tuaj Shopify
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront. Sa herë që një produkt i personalizuar shtohet në karrocë, në katalogun tuaj të produktit krijohet një produkt i ri. Produkti nuk do të jetë i dukshëm në frontin tuaj të dyqanit. Details

Whenever a customized product is added to the cart, a new product is created in your product catalog. The product will not be visible at your storefront.

Sa herë që një produkt i personalizuar shtohet në karrocë, në katalogun tuaj të produktit krijohet një produkt i ri. Produkti nuk do të jetë i dukshëm në frontin tuaj të dyqanit.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct. Gabim në fshirjen e pdf. Kontrolloni se përmbajtja dinamike është e saktë. Details

Error deleting pdf. Check that the dynamic content is correct.

Gabim në fshirjen e pdf. Kontrolloni se përmbajtja dinamike është e saktë.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:20
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Use the following placeholders to add dynamic content to the email. Përdorni vendmbajtësit e mëposhtëm për të shtuar përmbajtje dinamike në email. Details

Use the following placeholders to add dynamic content to the email.

Përdorni vendmbajtësit e mëposhtëm për të shtuar përmbajtje dinamike në email.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum Lorem ipsum Details

Lorem ipsum

Lorem ipsum
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lorem ipsum. Lorem ipsum. Details

Lorem ipsum.

Lorem ipsum.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:19
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The email has been updated and a new order email has been sent. Emaili është përditësuar dhe është dërguar një email i ri porosie. Details

The email has been updated and a new order email has been sent.

Emaili është përditësuar dhe është dërguar një email i ri porosie.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Try searching for something else. Përpiqu të kërkosh diçka tjetër. Details

Try searching for something else.

Përpiqu të kërkosh diçka tjetër.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:18
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
...see all results for "${props.search}". ... Shih të gjitha rezultatet për "${props.search}". Details

...see all results for "${props.search}".

... Shih të gjitha rezultatet për "${props.search}".
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest you use English as the Help Guides are only available in English Ne ju sugjerojmë të përdorni anglishten pasi Udhëzuesit e Ndihmës janë të disponueshëm vetëm në anglisht Details

We suggest you use English as the Help Guides are only available in English

Ne ju sugjerojmë të përdorni anglishten pasi Udhëzuesit e Ndihmës janë të disponueshëm vetëm në anglisht
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
There are no results for "${props.search}" Nuk ka rezultate për "${props.search}" Details

There are no results for "${props.search}"

Nuk ka rezultate për "${props.search}"
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:17
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page. Aktivizoni aftësinë për të marrë mënyrën se si skedarët e printimit do të emërtohen bazuar në çdo anë të personalizuar nga faqja juaj e detajeve të rendit admin Shopify. Details

Enable the ability to get how the print files will be named based on each customized side from your Shopify admin order details page.

Aktivizoni aftësinë për të marrë mënyrën se si skedarët e printimit do të emërtohen bazuar në çdo anë të personalizuar nga faqja juaj e detajeve të rendit admin Shopify.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page Vendosni sjelljen se si Zakeke duhet të shtojë një produkt të personalizuar në karrocë. Si duhet të ndërveprojë Zakeke me faqen e produktit Details

Set the behaviour on how Zakeke should add a customized product in the cart. How Zakeke should interact with the product page

Vendosni sjelljen se si Zakeke duhet të shtojë një produkt të personalizuar në karrocë. Si duhet të ndërveprojë Zakeke me faqen e produktit
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:16
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required. Zakeke nuk do të krijojë kurrë një produkt të ri. Ngarkesat shtesë eventuale për shkak të konfigurimit shtohen në checkout si produkte individuale. Për ta zbatuar saktë këtë, kërkohen disa ndryshime në kodin tuaj të temës. Details

Zakeke will never create a new product. Eventual additional charges due to the configuration are added in the checkout as individual products. To correctly apply this, some changes to your theme code are required.

Zakeke nuk do të krijojë kurrë një produkt të ri. Ngarkesat shtesë eventuale për shkak të konfigurimit shtohen në checkout si produkte individuale. Për ta zbatuar saktë këtë, kërkohen disa ndryshime në kodin tuaj të temës.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty. Rregulli i kursimit të gabimeve. Ju lutem kontrolloni se emri i rregullit nuk është bosh. Details

Error saving rule. Please check that the name of the rule is not empty.

Rregulli i kursimit të gabimeve. Ju lutem kontrolloni se emri i rregullit nuk është bosh.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:31:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 284

Export as