GlotPress

Translation of Back office: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (4,618) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (4,622) Warnings (0)
1 2 3 308
Prio Original string Translation
Would you like to proceed anyway and disable the 'Limit Number of Colors' feature? Bạn có muốn tiếp tục và tắt tính năng 'Giới hạn số lượng màu' không? Details

Would you like to proceed anyway and disable the 'Limit Number of Colors' feature?

Bạn có muốn tiếp tục và tắt tính năng 'Giới hạn số lượng màu' không?
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
The Engraving feature cannot be activated while the 'Limit Number of Colors' option is enabled. Engraving converts the entire design to simulate laser engraving on the product, which removes colors. Therefore, these two features are not compatible. Tính năng Khắc không thể được kích hoạt trong khi tùy chọn 'Giới hạn số lượng màu' được bật. Khắc chuyển đổi toàn bộ thiết kế để mô phỏng khắc laser trên sản phẩm, loại bỏ màu sắc. Do đó, hai tính năng này không tương thích. Details

The Engraving feature cannot be activated while the 'Limit Number of Colors' option is enabled. Engraving converts the entire design to simulate laser engraving on the product, which removes colors. Therefore, these two features are not compatible.

Tính năng Khắc không thể được kích hoạt trong khi tùy chọn 'Giới hạn số lượng màu' được bật. Khắc chuyển đổi toàn bộ thiết kế để mô phỏng khắc laser trên sản phẩm, loại bỏ màu sắc. Do đó, hai tính năng này không tương thích.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This is a 'resizable' type product. For these products, Zakeke automatically generates a 3D view. Please refer to Đây là một sản phẩm loại 'có thể thay đổi kích thước'. Đối với các sản phẩm này, Zakeke tự động tạo chế độ xem 3D. Vui lòng tham khảo Details

This is a 'resizable' type product. For these products, Zakeke automatically generates a 3D view. Please refer to

Đây là một sản phẩm loại 'có thể thay đổi kích thước'. Đối với các sản phẩm này, Zakeke tự động tạo chế độ xem 3D. Vui lòng tham khảo
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:25
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You cannot edit advanced print-ready files for a resizable product. Bạn không thể chỉnh sửa các tệp sẵn sàng in nâng cao cho sản phẩm có thể thay đổi kích thước. Details

You cannot edit advanced print-ready files for a resizable product.

Bạn không thể chỉnh sửa các tệp sẵn sàng in nâng cao cho sản phẩm có thể thay đổi kích thước.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sorry, an error occurred. Please try again. Rất tiếc, đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại. Details

Sorry, an error occurred. Please try again.

Rất tiếc, đã xảy ra lỗi. Vui lòng thử lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Size & Settings Kích thước & Cài đặt Details

Size & Settings

Kích thước & Cài đặt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
View all your store orders directly on this page, easily check them without accessing your store. Xem tất cả các đơn đặt hàng tại cửa hàng của bạn trực tiếp trên trang này, dễ dàng kiểm tra chúng mà không cần truy cập vào cửa hàng của bạn. Details

View all your store orders directly on this page, easily check them without accessing your store.

Xem tất cả các đơn đặt hàng tại cửa hàng của bạn trực tiếp trên trang này, dễ dàng kiểm tra chúng mà không cần truy cập vào cửa hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Check your store orders here! Kiểm tra đơn đặt hàng tại cửa hàng của bạn tại đây! Details

Check your store orders here!

Kiểm tra đơn đặt hàng tại cửa hàng của bạn tại đây!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Create offline manual orders for any product and email them to your customers, allowing them to personalize the products without needing to checkout. Tạo đơn đặt hàng thủ công ngoại tuyến cho bất kỳ sản phẩm nào và gửi chúng qua email cho khách hàng, cho phép họ cá nhân hóa sản phẩm mà không cần để thanh toán. Details

Create offline manual orders for any product and email them to your customers, allowing them to personalize the products without needing to checkout.

Tạo đơn đặt hàng thủ công ngoại tuyến cho bất kỳ sản phẩm nào và gửi chúng qua email cho khách hàng, cho phép họ cá nhân hóa sản phẩm mà không cần để thanh toán.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:24
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Create your first manual order Tạo đơn đặt hàng thủ công đầu tiên của bạn Details

Create your first manual order

Tạo đơn đặt hàng thủ công đầu tiên của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Test your customizable product and generate print-ready files to ensure everything is perfect before publishing it live in your store. Kiểm tra sản phẩm có thể tùy chỉnh của bạn và tạo các tệp sẵn sàng in để đảm bảo Mọi thứ đều hoàn hảo trước khi xuất bản trực tiếp trong cửa hàng của bạn. Details

Test your customizable product and generate print-ready files to ensure everything is perfect before publishing it live in your store.

Kiểm tra sản phẩm có thể tùy chỉnh của bạn và tạo các tệp sẵn sàng in để đảm bảo Mọi thứ đều hoàn hảo trước khi xuất bản trực tiếp trong cửa hàng của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Place your first test order now! Đặt hàng thử nghiệm đầu tiên của bạn ngay bây giờ! Details

Place your first test order now!

Đặt hàng thử nghiệm đầu tiên của bạn ngay bây giờ!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Here, you can manage all your orders in one place, including those from your stores, manual orders, and test order. Tại đây, bạn có thể quản lý tất cả các đơn đặt hàng của mình ở một nơi, bao gồm cả đơn đặt hàng từ cửa hàng, đơn đặt hàng thủ công và đơn đặt hàng thử nghiệm. Details

Here, you can manage all your orders in one place, including those from your stores, manual orders, and test order.

Tại đây, bạn có thể quản lý tất cả các đơn đặt hàng của mình ở một nơi, bao gồm cả đơn đặt hàng từ cửa hàng, đơn đặt hàng thủ công và đơn đặt hàng thử nghiệm.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Sorry, no order was found for your search. Please try using different numbers or tags. Rất tiếc, không tìm thấy đơn đặt hàng nào cho tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử sử dụng các số hoặc thẻ khác nhau. Details

Sorry, no order was found for your search. Please try using different numbers or tags.

Rất tiếc, không tìm thấy đơn đặt hàng nào cho tìm kiếm của bạn. Vui lòng thử sử dụng các số hoặc thẻ khác nhau.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No order found! Không tìm thấy đơn đặt hàng! Details

No order found!

Không tìm thấy đơn đặt hàng!
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-07-17 15:38:23
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 308

Export as