GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0) Current Filter (1)
1
Prio Original string Translation
When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile. Khi hiển thị thiết kế 2D trên mô hình 3D, kết cấu của thiết kế được tạo với giá trị mặc định là 1024 cho máy tính để bàn, 1024 cho thiết bị di động Android và 512 cho thiết bị iPhone để đảm bảo hiệu suất tốt. Tuy nhiên, độ phân giải mặc định này có thể dẫn đến một số thiết kế bị mờ. Nếu màn hình mặc định không đủ, bạn có thể chỉ định các giá trị tùy chỉnh cho kết cấu. Lưu ý: Đối với iPhone, độ phân giải sẽ luôn được đặt thành 512 bất kể giá trị bạn nhập vào trường 'Kích thước kết cấu di động', vì vượt quá 512 có thể gây ra sự cố trên các kiểu iPhone khác nhau. Thông thường, bạn không nên đặt giá trị cao hơn 2048 pixel đối với máy tính để bàn và 1024 pixel đối với thiết bị di động. Details

When displaying a 2D design on the 3D model, a texture of the design is generated with default values of 1024 for desktop, 1024 for Android mobile devices, and 512 for iPhone devices to ensure good performance. However, this default resolution may result in some designs appearing blurry. If the default display is inadequate, you can specify custom values for the texture. Note: For iPhones, the resolution will always be set to 512 regardless of the value you enter in the 'Mobile Texture Size' field, as exceeding 512 may cause crashes on different iPhone models. We generally recommend not setting values higher than 2048 pixels for desktop and 1024 pixels for mobile.

Khi hiển thị thiết kế 2D trên mô hình 3D, kết cấu của thiết kế được tạo với giá trị mặc định là 1024 cho máy tính để bàn, 1024 cho thiết bị di động Android và 512 cho thiết bị iPhone để đảm bảo hiệu suất tốt. Tuy nhiên, độ phân giải mặc định này có thể dẫn đến một số thiết kế bị mờ. Nếu màn hình mặc định không đủ, bạn có thể chỉ định các giá trị tùy chỉnh cho kết cấu. Lưu ý: Đối với iPhone, độ phân giải sẽ luôn được đặt thành 512 bất kể giá trị bạn nhập vào trường 'Kích thước kết cấu di động', vì vượt quá 512 có thể gây ra sự cố trên các kiểu iPhone khác nhau. Thông thường, bạn không nên đặt giá trị cao hơn 2048 pixel đối với máy tính để bàn và 1024 pixel đối với thiết bị di động.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-03-06 18:04:40
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1

Export as