GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (415) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (415) Warnings (0)
1 2 3 28
Prio Original string Translation
Copy to clipboard Sao chép vào khay nhớ tạm Details

Copy to clipboard

Sao chép vào khay nhớ tạm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:49
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share your configuration Chia sẻ cấu hình của bạn Details

Share your configuration

Chia sẻ cấu hình của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share image Chia sẻ hình ảnh Details

Share image

Chia sẻ hình ảnh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share your design Chia sẻ thiết kế của bạn Details

Share your design

Chia sẻ thiết kế của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:48
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
your tags thẻ của bạn Details

your tags

thẻ của bạn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Tags Tags Details

Tags

Tags
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Save as Copy Lưu dưới dạng Sao chép Details

Save as Copy

Lưu dưới dạng Sao chép
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:47
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You currently have no saved designs. Bạn hiện không có thiết kế nào được lưu. Details

You currently have no saved designs.

Bạn hiện không có thiết kế nào được lưu.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
MY SAVED DESIGNS THIẾT KẾ ĐÃ LƯU CỦA TÔI Details

MY SAVED DESIGNS

THIẾT KẾ ĐÃ LƯU CỦA TÔI
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
An error occurred while adding to the cart. Try again. Đã xảy ra lỗi khi thêm vào giỏ hàng. Thử lại. Details

An error occurred while adding to the cart. Try again.

Đã xảy ra lỗi khi thêm vào giỏ hàng. Thử lại.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:46
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Saved designs Thiết kế đã lưu Details

Saved designs

Thiết kế đã lưu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable Save option Bật tùy chọn Lưu Details

Enable Save option

Bật tùy chọn Lưu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Customers can save their own configurations for later. Khách hàng có thể lưu cấu hình của riêng mình để sử dụng sau này. Details

Customers can save their own configurations for later.

Khách hàng có thể lưu cấu hình của riêng mình để sử dụng sau này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:45
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Share link Chia sẻ liên kết Details

Share link

Chia sẻ liên kết
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Customers can share a link to their configurations with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing it. Khách hàng có thể chia sẻ liên kết đến cấu hình của họ với bất kỳ ai và người nhận sau đó có thể mua sản phẩm hoặc tiếp tục tùy chỉnh sản phẩm. Details

Customers can share a link to their configurations with anyone, and the receivers can then either buy the product or keep on customizing it.

Khách hàng có thể chia sẻ liên kết đến cấu hình của họ với bất kỳ ai và người nhận sau đó có thể mua sản phẩm hoặc tiếp tục tùy chỉnh sản phẩm.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2022-08-23 07:41:44
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 28

Export as