GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (443) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (443) Warnings (0) Current Filter (443)
1 2 3 30
Prio Original string Translation
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke của mình với một tùy chọn hoặc công cụ sửa đổi trong BigCommerce của mình. Bằng cách kết nối cả hai, bạn đảm bảo rằng khách hàng của mình thấy tất cả các tùy chọn đã chọn trong giỏ hàng của họ và các thuộc tính / tùy chọn được chọn được bao gồm trong đơn đặt hàng trong BigCommerce. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thêm một mức giá cụ thể cho từng tùy chọn. Nếu không có kết nối, các tính năng này sẽ bị hạn chế. Tìm hiểu thêm tại đây. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option or modifier in your BigCommerce. By connecting the two, you ensure that your customers see all the selected options in their cart and that the attributes/options selected are included in the order in BigCommerce. Plus, you'll have the ability to add a specific price for each option. Without connection, these features will be limited. Learn more here.

Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke của mình với một tùy chọn hoặc công cụ sửa đổi trong BigCommerce của mình. Bằng cách kết nối cả hai, bạn đảm bảo rằng khách hàng của mình thấy tất cả các tùy chọn đã chọn trong giỏ hàng của họ và các thuộc tính / tùy chọn được chọn được bao gồm trong đơn đặt hàng trong BigCommerce. Ngoài ra, bạn sẽ có thể thêm một mức giá cụ thể cho từng tùy chọn. Nếu không có kết nối, các tính năng này sẽ bị hạn chế. Tìm hiểu thêm tại đây.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:51
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout. Bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke với một tùy chọn trong cửa hàng Shopify để có trải nghiệm liền mạch. Bằng cách kết nối cả hai, các giá trị cho tùy chọn đó cùng với giá sẽ được nhập tự động và khách hàng của bạn sẽ thấy một sản phẩm duy nhất có danh sách các thuộc tính/tùy chọn trong cả giỏ hàng và thanh toán. Details

We suggest connecting your Zakeke attribute to an option in your Shopify store for a seamless experience. By connecting the two, the values for that option along with the prices are automatically imported, and your customers will see a single product with a list of attributes/options in both the cart and checkout.

Bạn nên kết nối thuộc tính Zakeke với một tùy chọn trong cửa hàng Shopify để có trải nghiệm liền mạch. Bằng cách kết nối cả hai, các giá trị cho tùy chọn đó cùng với giá sẽ được nhập tự động và khách hàng của bạn sẽ thấy một sản phẩm duy nhất có danh sách các thuộc tính/tùy chọn trong cả giỏ hàng và thanh toán.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization. Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn. Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa. Details

Pre-set configurations are predefined compositions of attributes and options for your products. These configurations serve as ready-made selections that customers can either purchase as is or utilize as a starting point for further personalization.

Cấu hình đặt trước là các thành phần được xác định trước của các thuộc tính và tùy chọn cho sản phẩm của bạn. Các cấu hình này đóng vai trò là lựa chọn làm sẵn mà khách hàng có thể mua nguyên trạng hoặc sử dụng làm điểm khởi đầu để cá nhân hóa hơn nữa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-31 13:29:50
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty. Không gửi được báo giá vì có ít nhất 1 trường bắt buộc trống. Details

Failed to send the quotation since there is at least 1 required field empty.

Không gửi được báo giá vì có ít nhất 1 trường bắt buộc trống.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:34:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address. Để xác nhận và đúc NFT của bạn, bạn cần một ví đang hoạt động tương thích với Ethereum. Xác nhận và thêm email và địa chỉ ví của bạn. Details

To confirm and mint your NFT you need an active wallet compatible with Ethereum. Confirm and add your email and wallet address.

Để xác nhận và đúc NFT của bạn, bạn cần một ví đang hoạt động tương thích với Ethereum. Xác nhận và thêm email và địa chỉ ví của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-26 08:34:57
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're purchasing a customized product together with an NFT. Bạn đang mua một sản phẩm tùy chỉnh cùng với NFT. Details

You're purchasing a customized product together with an NFT.

Bạn đang mua một sản phẩm tùy chỉnh cùng với NFT.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:15
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Confirm and Purchase Xác nhận và mua hàng Details

Confirm and Purchase

Xác nhận và mua hàng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Skip and continue Bỏ qua và tiếp tục Details

Skip and continue

Bỏ qua và tiếp tục
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Choose the category Chọn danh mục Details

Choose the category

Chọn danh mục
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-25 15:16:14
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You need to create at least one pre-set configuration first. Trước tiên, bạn cần tạo ít nhất một cấu hình đặt trước. Details

You need to create at least one pre-set configuration first.

Trước tiên, bạn cần tạo ít nhất một cấu hình đặt trước.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-23 14:10:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Before deleting a macro-category, you need to delete any categories nested within it. Trước khi xóa một danh mục macro, bạn cần xóa bất kỳ danh mục nào lồng trong đó. Details

Before deleting a macro-category, you need to delete any categories nested within it.

Trước khi xóa một danh mục macro, bạn cần xóa bất kỳ danh mục nào lồng trong đó.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-23 14:10:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Product Sản phẩm Details

Product

Sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Choose products Chọn sản phẩm Details

Choose products

Chọn sản phẩm
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:08
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Loading ... Tải... Details

Loading ...

Tải...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed loading pre-set configurations Tải cấu hình đặt trước không thành công Details

Failed loading pre-set configurations

Tải cấu hình đặt trước không thành công
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2023-05-17 16:13:07
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 2 3 30

Export as