GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (608) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (608) Warnings (0) Current Filter (608)
1 3 4 5 6 7 41
Prio Original string Translation
Transparency Mode Chế độ trong suốt Details

Transparency Mode

Chế độ trong suốt
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Blend + Test Alpha Blend + Kiểm tra Details

Alpha Blend + Test

Alpha Blend + Kiểm tra
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:05
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Blend Hỗn hợp Alpha Details

Alpha Blend

Hỗn hợp Alpha
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Alpha Test Kiểm tra Alpha Details

Alpha Test

Kiểm tra Alpha
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Opaque Đục Details

Opaque

Đục
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Auto Xe ô tô Details

Auto

Xe ô tô
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:04
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Reset fine tuning settings Đặt lại cài đặt tinh chỉnh Details

Reset fine tuning settings

Đặt lại cài đặt tinh chỉnh
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're about to merge some options connected to the store with one or more attributes that aren't connected to it. The resulting merged options in selected attribute(s) will be disconnected from the store. Bạn sắp hợp nhất một số tùy chọn được kết nối với cửa hàng với một hoặc nhiều thuộc tính không được kết nối với cửa hàng. Các tùy chọn hợp nhất kết quả trong (các) thuộc tính đã chọn sẽ bị ngắt kết nối khỏi cửa hàng. Details

You're about to merge some options connected to the store with one or more attributes that aren't connected to it. The resulting merged options in selected attribute(s) will be disconnected from the store.

Bạn sắp hợp nhất một số tùy chọn được kết nối với cửa hàng với một hoặc nhiều thuộc tính không được kết nối với cửa hàng. Các tùy chọn hợp nhất kết quả trong (các) thuộc tính đã chọn sẽ bị ngắt kết nối khỏi cửa hàng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You're about to merge attributes, some of which are linked to the store. After merging, the resulting attribute will no longer be linked to the store. Bạn sắp hợp nhất các thuộc tính, một số thuộc tính được liên kết với cửa hàng. Sau khi hợp nhất, thuộc tính kết quả sẽ không còn được liên kết với cửa hàng nữa. Details

You're about to merge attributes, some of which are linked to the store. After merging, the resulting attribute will no longer be linked to the store.

Bạn sắp hợp nhất các thuộc tính, một số thuộc tính được liên kết với cửa hàng. Sau khi hợp nhất, thuộc tính kết quả sẽ không còn được liên kết với cửa hàng nữa.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Info Thông tin Details

Info

Thông tin
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
show the attribute options in the dropdown menu Hiển thị các tùy chọn thuộc tính trong menu thả xuống Details

show the attribute options in the dropdown menu

Hiển thị các tùy chọn thuộc tính trong menu thả xuống
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Select at least one item. Chọn ít nhất một mục. Details

Select at least one item.

Chọn ít nhất một mục.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You can easily upload your 3D model complete with all textures. We support files in .obj, .gltf, .glb, .babylon, and .zip formats. Bạn có thể dễ dàng tải lên mô hình 3D của mình hoàn chỉnh với tất cả các kết cấu. Chúng tôi hỗ trợ các tệp ở định dạng .obj, .gltf, .glb, .babylon và .zip. Details

You can easily upload your 3D model complete with all textures. We support files in .obj, .gltf, .glb, .babylon, and .zip formats.

Bạn có thể dễ dàng tải lên mô hình 3D của mình hoàn chỉnh với tất cả các kết cấu. Chúng tôi hỗ trợ các tệp ở định dạng .obj, .gltf, .glb, .babylon và .zip.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:03
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Begin by uploading your first 3D model. Bắt đầu bằng cách tải lên mô hình 3D đầu tiên của bạn. Details

Begin by uploading your first 3D model.

Bắt đầu bằng cách tải lên mô hình 3D đầu tiên của bạn.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
No materials available Không có tài liệu có sẵn Details

No materials available

Không có tài liệu có sẵn
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:02
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 3 4 5 6 7 41

Export as