GlotPress

Translation of User Interface + Backoffice: vi

Filter ↓ Sort ↓ All (591) Translated (0) Untranslated (0) Waiting (0) Fuzzy (591) Warnings (0)
1 3 4 5 6 7 40
Prio Original string Translation
No ACTION defined Không xác định HÀNH ĐỘNG Details

No ACTION defined

Không xác định HÀNH ĐỘNG
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Press the microphone and begin speaking... Nhấn micrô và bắt đầu nói... Details

Press the microphone and begin speaking...

Nhấn micrô và bắt đầu nói...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Start typing here... Bắt đầu nhập vào đây... Details

Start typing here...

Bắt đầu nhập vào đây...
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Keyboard mode Chế độ bàn phím Details

Keyboard mode

Chế độ bàn phím
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
3D DAM & AR Viewer Trình xem 3D DAM & AR Details

3D DAM & AR Viewer

Trình xem 3D DAM & AR
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
This feature is temporarily disabled due to maintenance. Tính năng này tạm thời bị vô hiệu hóa do bảo trì. Details

This feature is temporarily disabled due to maintenance.

Tính năng này tạm thời bị vô hiệu hóa do bảo trì.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Quality Chất lượng Details

Quality

Chất lượng
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lossless Lossless Details

Lossless

Lossless
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Lossy Lossy Details

Lossy

Lossy
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:01
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable WebP for Textures Bật WebP cho kết cấu Details

Enable WebP for Textures

Bật WebP cho kết cấu
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Enable WebP for optimizing texture file sizes. You have two options: a) Lossy: textures are heavily compressed with some quality loss; b) Lossless: less compression is applied to maintain original quality. You can customize the quality level for the first option and compression level for the second. Bật WebP để tối ưu hóa kích thước tệp kết cấu. Bạn có hai lựa chọn: a) Mất mát: kết cấu bị nén rất nhiều với một số giảm chất lượng; b) Không mất dữ liệu: ít nén hơn được áp dụng để duy trì chất lượng ban đầu. Bạn có thể tùy chỉnh mức chất lượng cho tùy chọn đầu tiên và mức nén cho tùy chọn thứ hai. Details

Enable WebP for optimizing texture file sizes. You have two options: a) Lossy: textures are heavily compressed with some quality loss; b) Lossless: less compression is applied to maintain original quality. You can customize the quality level for the first option and compression level for the second.

Bật WebP để tối ưu hóa kích thước tệp kết cấu. Bạn có hai lựa chọn: a) Mất mát: kết cấu bị nén rất nhiều với một số giảm chất lượng; b) Không mất dữ liệu: ít nén hơn được áp dụng để duy trì chất lượng ban đầu. Bạn có thể tùy chỉnh mức chất lượng cho tùy chọn đầu tiên và mức nén cho tùy chọn thứ hai.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Upload 3D Model Tải lên mô hình 3D Details

Upload 3D Model

Tải lên mô hình 3D
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
You don't have the permission to perform this action. Bạn không có quyền thực hiện hành động này. Details

You don't have the permission to perform this action.

Bạn không có quyền thực hiện hành động này.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Failed loading font "' + font.name + '". Font corrupted or malformed. Phông chữ tải không thành công "' + font.name + '". Phông chữ bị hỏng hoặc bị biến dạng. Details

Failed loading font "' + font.name + '". Font corrupted or malformed.

Phông chữ tải không thành công "' + font.name + '". Phông chữ bị hỏng hoặc bị biến dạng.
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Error while loading font Lỗi khi tải phông chữ Details

Error while loading font

Lỗi khi tải phông chữ
You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
fuzzy
Date added (GMT):
2024-06-06 14:30:00
Date added (local):
Calculating...
Translated by:
admin
Priority:
normal
More links:
Legend:
Current
Waiting
Rejected
Fuzzy
Old
With warnings
1 3 4 5 6 7 40

Export as